Milieu

Met de ondertekening van het klimaatakkoord wereldwijd is het startschot gegeven om in Nederland, onder andere met betrekking tot vervoer, maatregelen te treffen voor een schone lucht die de verwarming van de aarde moet terugdringen. In dit kader hebben de gemeenten Amsterdam en Utrecht aangekondigd milieuzones in te voeren, in Amsterdam vanaf 1 januari 2018. Het is te verwachten dat in de komende jaren meer gemeenten dit voorbeeld zullen volgen.

Milieuzone Amsterdam